Yhteystiedot

Maria Ärje
Kirkkotie 5
41770 Joutsa

FINLAND

Share |

Syrjäytymistä pidetään tänä päivänä suurimpana uhkana Suomen sisäiselle turvallisuudelle.

"Mistä alkoi sinun syrjäytyminen?" Kysyi Kalle minulta ja jatkoi samantien.

"Syrjinnällä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän torjumista muiden ihmisten muodostamasta ryhmästä >alistamistarkoituksessa.

Syrjintä on eleellisen kiusaamisen muoto.

Syrjintä voi ilmetä muun muassa välinpitämättömyytenä tai työsyrjintänä."

 

Syrjintä laissa.

> Syrjintä on rikos.

Huolimatta siitä, että syyllistytäänkö siihen kaveriporukassa, lasten tai aikuisten kesken, tai työpaikalla.

"Syrjintään syyllistytään tänä päivänä Suomessa mm. työtapaturmani vuoksi!"

Keskeytin minä Kallen puheet ja jatkoin. 

Mitenkäkö tämä on mahdollista? 

Ei haluta ottaa vastuuta omasta työtapaturman uhrista, vaan aletaan oikein porukalla syrjimään omaa työtapaturman uhria.

Käskytetään vain sossun luukulle.

Eikö ole hirvittävää? 

Ja Herrat sen kuin vain vaihtuvat niin eduskunnassa, kuin ministeriöissä ja kohta on sitten uudet Pressan vaalitkin.

- Ja minä vain olen yhä edelleen >syrjäytetty Suomen valtion työtapaturman uhri. 

Ja kaikki Herrat tietävät minut, kun suuri osa heistä on entisiä kollegoitani. Eikö tämä ole kamalaa!

Katsopa Kalle tätä lääkärinlausuntoa.

Tässä lukee "on syrjäytynyt"

OH! Mitä vilunkia!

Laittoivat, että minä olen itse syrjäyttänyt itseni.

Eikö ole jo melko mahdotonta?

Antavat myös ymmärtää, että koko virastotalon kosteusvaurio oli minun syy. Katsos syyllistävät minua kovin, että ei tarvitse maksaa tapaturmaeläkettä."

"Tämä on kansantaloudellinen tuho! Tämän voi tiivistää tähän lauseeseen lyhkäisesti.  Ottaen huomioon kaikki mitä sinulle on tehty ja yhä tehdään."

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194692916043/

artikkeli/syrjaytyminen+pahin+uhka+suomen+turvallisuudelle.html

 

> Mikä kavaluus tämän takana on?

Kavala ihminen - miten hänet huomaa? Kavalan ihmisen voima on erittäin suuri juuri silloin, kun emme aavista hänen läsnäoloakaan, tai kiellämme kokonaan hänen olemassaolonsa. Kavalan ihmisen parhaita temppuja on se, että hän antaa nauraa ja pilkata itseään, ettei kukaan pelkäisi häntä.

 

"Katsos, Kalle, miten ovelasti minulle tehtiin!"

Katsopa tätä Työterveyslaitoksen E-lääkärinlausuntoa! 

Eikö ole mielenkiintoisen ristiriitainen?

Ammattiastma ja siihen liitäntälause, "Ei saa altistua työpaikkansa kosteusvauriolle."

Tuo tempaistiin kuin tyhjästä, kuin taikasauvaa olisi vain ilmassa pyöräytetty!

Tuli mukavan sorttinen ristiriitatilanne, josta muodostui minulle lopulta syrjintätilanne.

"Syrjintä tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja kukaan ei puutu tilanteeseesi!"

"Vakuutusoikeukeuden pitäisi jo ärhäkkäästi puuttua asioiden kulkuun. Vakuutusoikeus voi lopettaa syrjinnän ja rahan tuhlaamisen myöntämällä sinulle, Maria, tapaturmaeläkkeen."

Työterveyslaitos ei saa vääristää E-lääkärinlausuntoja, vaan heidän kuuluu noudattaa tarkkaan lakia, että he eivät tuhoa työntekijöiden elämää ja syrjäytä lausunnoillaan työtapaturman uhreja. Tällainen vääryys tulee yhteiskunnalle kovin kalliiksi. Vääränlainen asioiden hoito. Ja siitä johtuva >Syrjintä!

Jos Työterveyslaitos ja Suomen valtion virkakoneisto katsoo, että sinä olet ollut työhän kykenevä, niin silloin Työterveyslaitoksen olisi kuulunut
antaa sinulle, Maria,  E-lääkärinlausunto >Astma ja astma-diagnoosiin liitäntälause, Ei saa altistua työpaikkansa kosteusvaurioille.< Näin ei olisi tullut
ristiriitatilannetta, joka johti eittämättä syrjintätilanteeseen.

Suomen valtion virkakoneisto alkoi syrjimään sinua, vaikka Suomessa on hyvin säädetty työturvallisuuslaki, tapaturmavakuutuslaki ja perustuslaki, joka tuomitsee syrjinnän lailla.

 

Syrjintä on rikos:

Suomen Perustuslain 6§:n mukaan:

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, >vammaisuuden = työtapaturman vuoksi, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

EU-Direktiivin perusteella Suomeen on perustettu Työministeriön yhteydessä toimiva syrjintälautakunta, joka voi kieltää syrjiväksi katsotun menettelyn.

Kiellon tueksi voidaan asettaa uhkasakko.

Yhdenvertaisuuslaissa (6§), joka tuli voimaan 1. helmikuuta vuonna 2004, kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, >vammaisuuden = työtapaturman vuoksi, sukupuolisen suuntautumisen tai muun yksittäiseen henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjintä näillä perusteilla kielletään myös perustuslaissa, työsopimuslaissa (2 luku 2§) ja rikoslaissa (11 luku 9§ ja 47 luku 3§).

"Oletko sinä, Maria, saanut kommenttia lääkäreiltä siitä oudosta tuntemuksesta, jonka Homeguru määritteli tulleen talosi alta tulevasta radioaallosta, jota Herrat muka vinguttavat, jotta elimistösi tuhoutuisi lopullisesti. Tuo oireyhtymä, eikö se ollut niin, että saat varpaastasi lähtevän sähköisen tunteen hiussuortuvaasi asti, niin tämä sähköinen aalto voi olla nyt sitten jo sähköallergiaa. Katsos, kun elimistösi on herkistynyt työpaikkasi kosteusvauriomikrobien myrkyistä, niin sähköisyyskin voi olla kehollesi suuri vaara, kun olet nyt pakotettu hoitamaan työtapaturma-asiaasi netin edessä jo vuodesta 2005. - Niin tämä voi olla uusi työtapaturma, joka johtuu työtapaturmasi hoidosta. "Sähköallergia" tuumaili Kalle lopuksi.

http://www.youtube.com/watch?v=GdvBGcorPCA

                                                                                      17.8.2011